Museus i Centre d'Interpretació

El concepte del suro va més enllà d'allò que és estrictament forestal o industrial.

Són exemples de manifestacions culturals el llegat patrimonial, l'arquitectònic o l'associatiu que ha deixat el suro als municipis d'aquests territoris. Cal destacar els museus i centres d'interpretació que dediquen la seva activitat a aquesta realitat o parlen d'ella en algun dels seus espais.

El febrer de 2013 van tenir lloc a Palafrugell les Jornades Tècniques: Recursos pels Museus i el Patrimoni a la nova economia, i en aquest marc es va celebrar la II Trobada de Museus i Centres d'Interpretació Surers, amb representants de diferents equipaments relacionats amb el suro d'Espanya, Portugal, França i Itàlia. Aquesta reunió seguí a una primera trobada a Seixal (Portugal) el 2010 y va definir els objectius comuns d'aquests espais de divulgació: necessitat de transmetre el sector i els beneficis ambientals a la societat i al consumidor, potenciar la innovació i les noves aplicacions del suro, promoure la civilització del suro mitjançant festivitats, fires i altres actes culturals, etc.

Andalusia

Castella i Lleó

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Altres museus o centres on es parla del suro

Logo hand Programa i vídeos de les Jornades Tècniques: Recursos pels Museus i el Patrimoni a la nova economia: • El recurs administració - Sr. Jusèp Boya
• El recurs social - Sr. Gabriel Alcalde
• Museus participatius: de l'hermetisme a la complicitat - Sr. Antoni Laporte
• El turisme cultural, entre l'experiència i el ritual - Sr. José Antonio Donaire
• Noves formes de finançament: el micromecenatge - Sra. Cristina Riera
• El recurs Europa - Sr. Albert Sorrosal
• Les xarxes de museus i de patrimoni industrial a Europa - Sr. Eusebi Casanelles
• La cooperació i el treball en xarxa: l'experiència de la Xarxa Europea de Territoris Surers – RETECORK - Sr. Josep Capellà