PROJECTES

PROJECTES2020-09-25T12:31:40+00:00

Projectes

Des de la seva creació, RETECORK ha desenvolupat diferents projectes que han estat la base i punt de partida per a la seva implantació i donar-se a conèixer. D’altra banda, també han permès oferir recursos i eines als diferents territoris surers per a la promoció del sector en els seus municipis, així com de manera universal.

CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers – 2014

Mitjançant el projecte CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers, el qual rep la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, descobrirà el món del suro a través dels seus municipis, els espais naturals on s’ubiquen i els museus i centres d’interpretació.

Aquest projecte pretén fomentar el desenvolupament local dels territoris surers i la sensibilització sobre la importància i la singularitat del seu patrimoni natural i cultural mitjançant la valorització turística.

Més informació

Territoris Surers. El suro y els paisatges surers com a base del desenvolupament sostenible en zones rurals – 2010-2013

Al 2010, es concedeix una subvenció de 573.125,56€ al projecte pilot Territoris Surers. El suro i els paisatges surers com a base del desenvolupament sostenible en zones rurals en el marc de la convocatòria de la Xarxa Rural Nacional. El projecte és cofinançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).

El sector i els territoris surers s’enfronten en l’actualitat a una sèrie d’amenaces que redueixen la seva competitivitat i que requereixen solucions innovadores que permetin millorar la qualitat dels boscos i les suredes, generar nous aprofitaments dels recursos forestals, diversificar la gama de productes elaborats, valoritzar el tap de suro i les seves excel·lents propietats enfront als seus competidors i promoure la innovació. Així mateix, és necessari generar noves activitats econòmiques en aquests territoris, vinculades als paisatges i al patrimoni tangible i intangible.

Més informació

CorkLab: laboratori de disseny del suro

CorkLab és un projecte d’investigació i innovació de possibles noves aplicacions del suro (en brut o residual) dins del marc de l’ecodisseny i desenvolupat a través d’alumnes i professors del Màster en Disseny i Arquitectura d’ELISAVA, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

El projecte, aprovat el febrer de 2011 i l’execució del qual s’allarga fins el mes de maig de 2012, rep la col·laboració de l’Obra Social de CatalunyaCaixa i s’emmarca en el projecte pilot Territoris Surers, cofinançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el FEADER. CorkLab va néixer de la necessitat de pensar en una acció d’innovació dirigida al sector surer com una nova via de desenvolupament i comunicació, i de l’interès per part dels dissenyadors i arquitectes en treballar amb un material natural amb una llarga tradició industrial que conserva les mateixes característiques.

Més informació

RETECORK, Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument pel desenvolupament sostenible en zones rurals – 2010

Al gener de 2009, la Fundación Biodiversidad concedeix una subvenció de 69.697,60€, la qual representa el 56% del pressupost total del projecte RETECORK, Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument pel desenvolupament sostenible en zones rurals.

El treball en Xarxa, liderat per les autoritats locals però amb la participació de les associacions professionals, centres d’investigació, associacions ambientalistes, etc., facilitarà una millor comprensió de la importància estratègica del sector surer pel foment del desenvolupament local en l’àmbit rural, la conservació dels paisatges mediterranis i la preservació del medi ambient.

És precís fer un esforç important per donar a conèixer RETECORK, els seus objectius i la importància d’aquest sector, presentant-la a les autoritats locals i autonòmiques així com a altres representants polítics. També, al conjunt de la societat espanyola a través dels medis de comunicació, líders d’opinió, participació en debats, exposicions, webs i fòrums virtuals, etc.

Més informació

Campanya de promoció del tap de suro i foment del seu reciclatge – 2009

La Diputació de Girona va concedir en el 2009 a l’Ajuntament de Palafrugell una subvenció d’11.000€ per la campanya pilot de promoció del tap de suro i el foment del seu reciclatge. La iniciativa es va dirigir, per un costat, a professionals del sector de la restauració i establiments especialitzats, buscant la promoció i valorització del suro i, per l’altre, es va dirigir als consumidors finals apel·lant a la sensibilització a través d’una campanya de reciclatge del tap.

El projecte es va realitzar i gestionar amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament i fins el 2010, hi han participat 47 establiments. Cal destacar que arrel d’aquesta prova pilot a Palafrugell, les campanyes s’han estès pel conjunt de la Xarxa.

Campanya de planificació i desenvolupament de RETECORK – 2007

En el 2007, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (SOC) concedeix a l’Ajuntament de Palafrugell una subvenció de 6.944€, la qual representa el 70% del pressupost total de la campanya. La finalitat d’aquesta subvenció va ser la realització de la imatge corporativa de la Xarxa i la seva pàgina web.

L’objectiu de la campanya va ser disposar de la documentació i elements d’informació necessaris per la presentació de RETECORK davant:

  • Institucions europees, nacionals i regionals amb competències sectorials relacionades amb l’activitat surera.
  • La captació de nous socis per enfortir la Xarxa.
  • La sensibilització de la població, de les institucions i entitats relacionades amb la defensa dels interessos econòmics i els valors ambientals i socials que envolten la cultura del suro.

La campanya es va gestionar des de l’Ajuntament de Palafrugell, com a responsable de la Comissió Executiva de la Xarxa, la qual havia estat recentment creada. Es van complir els objectius plantejats, incrementant el número de socis de 23 a 33. Com a material gràfic es va dissenyar la imatge corporativa de l’entitat i es van editar materials de presentació com el dossier tècnic, el tríptic de promoció i presentació, la carpeta i la pàgina web.